Kaniewski i Łuszczyński Architekci

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna "Kaniewski i Łuszczyński" to dynamiczny i niezależny zespół projektowy, powstały dzięki wieloletnim doświadczeniom w tworzeniu architektury i przestrzeni jej towarzyszącej.
Dzięki współpracy z wysoko wykwalifikowaną grupą specjalistów branżowych realizują swoje koncepcje od fazy projektowej po nadzór i realizację.